Skip to main content
Til toppen
Norsk suvenirer: Nøkkelringer - Magneter - Caps - Sokker - T-skjorter - Strikk - Luer - Barneklær - Julepynt- Mat - Krus - Tekstiler

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for B2B

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Folk Engros As til kunder hos Pictura Gruppen Norge AS.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.folkengros.no er bare tilgjengelig på norsk.

Definisjon av parter

Pictura Gruppen Norge AS videreselger varer fra Folk Engros AS sin B2B til sine kunder. Alle order som blir formidlet via denne B2B blir fakturert direkte til kunden fra Pictura Gruppen Norge AS.

Kjøper er kunden som plasserer ordre og selger er Pictura Gruppen Norge AS.

Selger er: Pictura Gruppen Norge AS, Slynga 4, 2005 Rælingen. Org nummer 927 804 913.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, kunden, du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår katalog, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling i nettbutikken www.folkengros.no , vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i katalog, nettbutikk og markedsføring

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår katalog, nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Priser i nettbutikken www.folkengros.no er oppgitt eksklusiv mva.  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m

 

Betaling og betalingsalternativer for bedriftskunder

Alle ordrer blir fakturert av Pictura Gruppen Norge AS

Levering og forsinkelse

Folk Engros AS leverer varer til fastlands-Norge. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Folk Engros AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, skal du, så snart du har anledning til det, og innen 7 dager etter levering, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Retur av varer

Alle returer, reklamasjoner og reparasjoner skal være avtalt med Pictura Gruppen Norge AS på forhånd.

Reklamasjon

Ved reklamasjon har kunden plikt til å sende varen(e) tilbake dersom dette kreves av oss. All retur skal være avtalt med Pictura Gruppen Norge AS på forhånd. Bilder av mangel kan være tilstrekkelig dokumentasjon for oss, men vi godtar kun reklamasjonsbilder som blir sendt til oss på e-post firmapost@pgnorge.no.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Personopplysninger

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Folk Engros AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Folk Engros AS følger den nye GDPR lovgivningen for personvern.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med kjøperens tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

 

Min side